S. No

Name

Enroll No.

Remarks

Batch 2018

1

Uzma Ashraf

2018PHAMEC001

 

2

Zahid Maqbool

2018PHAMEC002

Submitted

3

Misba Jan

2018PHAMEC004

 

4

Hannan Gada

2018PHAMEC005

 

5

Mubashir Ahmad Reshi

2018PHAMEC007

 

6

Shahid Manzoor Wani

2018PHAMEC008

Submitted

7

Yunis Ahmad Dar

2018PHAMEC010

 

8

Chandra Shekhar

2018PHAMEC012


Batch 2019

1

Raj Kumar

2019PHSMEC001

 

2

Himanshu Shekhar Gupta

2019PHSMEC002

 

3

Sanjay Kumar

2019PHSMEC003

 

4

Turali Narayana

2019PHSMEC004

 

5

Ali Imran Ansari

2019PHSMEC006

 

6

Fayaz Ahmad Mir

2019PHAMEC007

 

7

Sohaib Ahmad Sirwal

2019PHAMEC008

 

8

Sumit Kumar

2019PHAMEC009

 

9

Basant Kumar

2019PHAMEC010

 

10

Saboor Fayaz Lone

2019PHAMEC011

 

11

Amir Yousuf  Bhat

2019PHAMEC012

 Submitted

12

Annayath Maqbool

2019PHAMEC013

 

13

Mohammad Kamran Thakoo

2019PHAMEC014

 

14

Gowhar Shafi Bhat

2019PHAMEC015

 

15

Akash Dwivedi

2019PHAMEC016

 

16

Ilyas Ahmad N shah

2019PHAMEC017

 

17

Avinash

2019PHAMEC018

 

18

Sheikh Shahid-Ul-Islam

2019PHAMEC019

 

19

Mohammad Irfan Hajam

2019PHAMEC020

 Submitted

20

Ashish Kumar Singh

2019PHAMEC021

 

21

Tabrez Qureshi

2019PHAMEC022

 

22

Basant Lal

2019PHAMEC023

 

23

Mohd Dilawar

2019PHAMEC024

Submitted

24

Mohd Mujtaba Ahmed

2019PHAMEC025

 

25

Junaid Ahmad Bhat

2019PHAMEC030

 

26

Tariq Ahmad

2019PHAMEC031

 

27

Saaif Showkat

2019PHAMEC032

 

28

Abrar Shafi

2019PHAMEC034

 

29

Safoora Shabir

2019PHAMEC035

 

30

Firdoos Afzal Bhat

2019PHAMEC036

 

31

Amit Kumar

2019PHAMEC037

 

32

Ashish Kumar Sinha

2019PHAMEC038

 
33 Umair Ashraf 2019PHAMEC***  

©2020 WebDeveloper NIT Srinagar- All Rights Reserved  |  Last modified: 28-Feb-2024